Gå til innhold

PERSONVERN-ERKLÆRING

Personvernerklæring for Din Boligmegler AS.

Ditt personvern er viktig for Din Boligmegler AS og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Din Boligmegler AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Hvilke data vi samler inn kommer an på hvilke opplysninger du velger å utlever til oss. Dette kan være navn, telefonnummer, e-post, evt. bedriftsnavn (hvis aktuelt) og adresser (hvis aktuelt), eventuelt også kommentarer, tilbakemeldinger og spørsmål dersom du sender oss dette. Skulle du søke arbeid hos oss samler vi dataen du gir oss i den anledning.

Behandlingsansvarlig

Det er Din Boligmegler AS som har ansvaret for og som er behandlingsansvarlig for kunderegistreringen og personopplysningene.

Daglig leder i Din Boligmegler AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Din Boligmegler AS. Ansvaret for den daglige oppfølgningen av vår etterlevelse av personvernregelverket er delegert til egen GDPR koordinator hos Din Boligmegler AS.

Vår behandling av personopplysninger

Din Boligmegler AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglings-forskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg som dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.

Personopplysninger deles kun med de vi har inngått databehandleravtale med.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

Bruk av databehandlere

Din Boligmegler AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Personvernerklæring og bruk av Informasjonskapsler cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som lagres på din datamaskin eller mobile enhet. Din Boligmegler AS sine nettsteder benytter seg av følgende cookies:

Nødvendige

Nødvendige informasjonskapsler hjelper med å gjøre en hjemmeside brukbar ved å aktivere grunnleggende funksjoner, slik som side-navigasjon og tilgang til sikre områder av hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

Funksjonelle

Funksjonelle informasjonskapsler gjør det mulig å lagre opplysninger som endrer måten hjemmesiden ser ut eller oppfører seg på. F.eks. ditt foretrukne språk eller den regionen du befinner deg i.

Vi bruker følgende cookies

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Din Boligmegler AS lagres på servere i Norge og EU/EØS. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@estateoslo.no eller eventuelt per post til Din Boligmegler AS, Kongsveien 96 A, 1177 Oslo.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.