Gå til innhold

SELGE BOLIG

En god megler er din garanti for et godt salg

Boligsalg er kanskje den største økonomiske handelen du foretar deg. Vi hos EstateOslo går til oppgaven med entusiasme og ydmykhet. Vi lover at din bolig vil bli behandlet med den respekt og kompetanse den fortjener. Kort sagt: Vi vil selge boligen din som om den var vår egen!

Vi hos EstateOslo står klar til å hjelpe deg i den krevende salgsprosessen. Vår jobb er å lose deg trygt gjennom bolighandelen og kvalitetssikre alle juridiske sider ved salget.

Enhver eiendom har både positive og negative sider, og kjøpere har ulike ønsker. Som selger har du omfattende opplysningsplikt. Det er bra for kjøper, men også for deg: De forhold du har informert om, kan det ikke reklameres på. Våre meglere har et trenet øye for hva som kan skape interesse for nettopp din eiendom i konkurranse med andre eiendommer. Hvordan skal din bolig markedsføres og hva kan det lønne seg å endre for at salgssummen skal bli høyest mulig?

Estatemeglerne er erfarne, kunnskapsrike, profesjonelle og kjenner ditt lokalmarked. Vi anstrenger oss alltid for å gjøre våre kunder fornøyde. Vår målsetting er at du og alle våre kunder skal bli våre beste ambassadører. Det forplikter.

Befaring

Vi hos EstateOslo gjør en grundig befaring av eiendommen. Deretter utarbeides en omfattende befaringsrapport. Rapporten gir grunnlag for å gi korrekte opplysninger i det salgsmateriell som skal utarbeides. Du vil motta en komplett oversikt over alle salgsomkostninger.

Tilrettelegging

Vi innhenter dokumenter som bl.a. beskriver offentligrettslige forhold med betydning for eiendommen og nærområdet.

Du får et egenerklæringsskjema som du skal fylle ut, og tar stilling til om det skal tegnes boligselgerforsikring eller ikke. Vi benytter i dag Söderberg & Partners som sitt boligselgerforsikringsselskap.

Private opplysninger om eiendommen er det eier og eventuelt takstmann som kan redegjøre for. Deretter utarbeider vi et salgsprospekt, som blir oversendt deg per ´e-post for gjennomsyn og godkjennelse før produksjon.

Vi anbefaler profesjonell boligfotograf, som også gir deg råd om hvordan du kan klargjøre boligen din før fotografering, slik at eiendommen presenteres fra sin beste side.

Markedsføring

Hver eiendom er unik. Derfor tilpasser vi markedsføringen av din bolig til dine potensielle kjøpere. Våre meglere har lang erfaring og god lokalkunnskap og vet hva som skal til for at din bolig skal tiltrekke seg flest mulig interessenter.

Salgsprospekt

Vi tør påstå at våre salgsoppgaver er blant de beste på markedet. Vi legger stor vekt på å overholde eller sågar overgå informasjonsplikten. Vi tar ingen snarveier. Salgsoppgaven er det viktigste dokumentet i et boligsalg. Vi sørger for at bilder og tekster holder høyeste kvalitet. Våre interne kvalitetssikringsrutiner sikrer kvaliteten og at all lovpålagt dokumentasjon er innarbeidet i dokumentet. Som boligselger får du selvfølgelig godkjenne salgsoppgaven før markedsføring iverksettes.

I tillegg til å annonsere på Finn og våre egne nettsider, blir ditt salgsprospekt også automatisk sendt ut til potensielle kjøpere som vi vet er på jakt etter din type bolig.

Foto

Vi sørger for at det tas profesjonelle bilder slik at eiendommen din fremstår fra sin beste side. Om ønskelig tas det også høydefoto med dronekamera, hvis det er hensiktsmessig å vise eiendommen fra et fugleperspektiv.

Visning

Visningen er en viktig del av salgsgjennomføringen. Her legges grunnlaget for å kunne oppnå den beste prisen for boligen din.

Vi veileder deg i hvordan du bør klargjøre boligen for visning slik at interessentene får et best mulig førsteinntrykk.

Budrunde

Når det kommer inn bud, vil vi holde deg løpende informert om utviklingen.

Vi følger opp alle budgivere med informasjonen som foreligger. Vi informerer og veileder deg etter hvert som budprosessen forløper. Før bud aksepteres, avklares eventuelle forbehold. Så snart du har akseptert et bud, sender vi ut akseptbrev til kjøper og selger.

Se også Forbrukerinformasjon om budgivning.

Kontrakt

EstateOslo utarbeider kjøpekontrakt som regulerer avtaleforholdet mellom kjøper og selger. Kontrakten sendes begge parter i forkant av kontraktsmøtet. Under kontraktsmøtet gjennomgår vi kontrakten med bilag og blir enige om oppgjørsrutiner, rengjøring, strømavlesing og andre forhold rundt overtakelsen.

Overtakelsen

Overtakelsen og oppgjøret er siste fase av boligsalget. Kjøper må ha innbetalt fullt oppgjør før overtakelse finner sted. Ved gjennomføringen av oppgjøret besørger vi bl.a. for å:

Boligselgerforsikring

SÖDERBERG & PARTNERS

Mange boligselgere vet ikke at de i følge loven er ansvarlige for feil og mangler i inntil 5 år etter at boligen er solgt. Som selger kan du altså risikere å få et betydelig erstatningskrav flere år etter at du solgte boligen din, kanskje for en feil du ikke visste noe om!

Statistikken viser at nesten hver 5. boligkjøper klager på boligen, og reklamasjoner kommer på alle typer boliger, uavhengig av alder. Fukt- og råteskader er øverst på klagetoppen, men kjøper reklamerer også på arealavvik, dårlige naboforhold, byggtekniske feil m.m.

Tegner du boligselgerforsikring, behøver du ikke bekymre deg for verken krav eller rettssaker. Oppstår et krav vil forsikringsselskapet håndtere saken på vegne av deg. Boligselgerforsikring kan kun tegnes når boligen selges gjennom en autorisert eiendomsmegler.

Les mer om forsikringen Söderberg & Partners her